2022
Observatori
.cat

2022
Evolució
del domini
.cat

Un domini consolidat

Després de 16 anys, el .cat és un domini ja consolidat als territoris de parla catalana. Aquesta maduresa queda reflectida en l’estabilitat del nombre de dominis dels darrers anys, malgrat una petita davallada aquest 2022, passant de 113.686 a 112.068 dominis, un 1.29% menys que l’any passat.

2022
Distribució
del domini
.cat

El domini .cat manté la seva presència internacional

El .cat ha reafirmat la seva presència al món i manté el 13% de dominis fora dels territoris de parla catalana, distribuïts en 107 països.

L’Estat espanyol aglutina el 91,74% dels dominis i el segueix Alemanya, amb el 2,70%, França amb l’1,35% i França amb l’1,13%.

2022
Geolocalització
als Països
Catalans

Màxims històrics a la Franja de Ponent i al País Valencià

El 87% de dominis .cat es troben als territoris de parla catalana. Enguany, la Franja de Ponent i el País Valencià han assolit els seus màxims històrics. En concret, a la Franja hi ha un 24% més de dominis que l’any anterior i al País Valencià aquest increment és de gairebé un 3%.

2022
Catalunya
Informació per comarques

Els dominis .cat disminueixen a la demarcació de Barcelona tot i créixer el seu pes

Catalunya segueix essent el territori amb més presència de dominis, sumant-ne a prop del 83% del total del parc actiu de .cat.
Tot i així, enguany la demarcació de Barcelona ha perdut dominis respecte l’any anterior, però el seu pes conjunt augmenta pel fet de que el total de dominis és menor.

El Gironès segueix encapçalant la primera posició en quant a densitat de dominis .cat, és a dir, la quantitat de dominis que hi ha el territori en relació amb els seus habitants. El segueixen de ben a prop El Pallars i el Pla de l’Estany.

2022
País Valencià
Informació per comarques

El domini .cat segueix guanyant pes al País Valencià

El País Valencià ha crescut un 3% respecte l’any anterior, assolint així, un cop més, màxim històric. Gairebé la totalitat del territori valencià té representació del domini .cat. Fins al 2020, hi havia quatre comarques que no tenien registrat cap domini .cat. L’any 2022 només en són dues.

La comarca Els Ports és la zona, amb diferencia, amb més pes de dominis .cat

2022
Catalunya Nord
Informació per comarques

Catalunya Nord es manté estable

Catalunya Nord aconsegueix mantenir valors similars a l’any passat. Tot i això, perd el seu domini amb més antiguitat, concretament el terra-nostra.cat. Aquest era un domini creat el 2007.

2022
Balears
Informació per comarques

Estancament a les Illes Balears

Tot i que els pesos es mantenen respecte l’any passat, la Illa de Mallorca perd lleugerament dominis. Eivissa, Formentera i Menorca augmenten el seu parc actiu.

Llevant, a la Illa de Mallorca, encapçala el percentatge de dominis per habitant. El segueixen Formentera i el Pla de Mallorca.

2022
Franja de Ponent
Informació per comarques

El territori amb més creixement

La Franja de Ponent és el territori de parla catalana que ha crescut més en nombre de dominis .cat. En concret, s’han registrat un 24% més de .cat respecte l’any anterior, una dada que encoratja a la Fundació .cat a seguir treballant estretament amb les entitats i organitzacions del territori per seguir augmentant la capil·laritat del domini a tots els territoris de parla catalana.

2022
L'Alguer
Informació per comarques

L’Alguer es manté sense canvis

Els 4 dominis de l’Alguer mantenen la seva fidelitat i situa aquest territori sense canvis respecte l’any passat. El domini amb més antiguitat és obracultural.cat.

2022
Taxa de
renovació

Els titulars es mantenen fidels al domini .cat

La taxa de renovació del domini .cat, que mostra la fidelitat dels seus usuaris, segueix essent una de les dades que es troben lleugerament per sobre de la mitjana d’altres dominis europeus. Gairebé un 86% dels usuaris renoven el seu .cat, una de les més altes del món.

Posa el mòbil en horitzontal per una millor experiència de l'Observatori.