2021
Observatori
.cat

Descarrega't el PDF

2021
Evolució
del domini
.cat

El domini .cat assoleix el millor resultat de la seva història

El nombre de .cat a la xarxa continua la seva tendència a l’alça, especialment en territoris fora de l’Estat Espanyol. Aquest any hem crescut un 2,20% respecte a l’any anterior, fent que el parc actiu de dominis pugi fins a 113.508.

2021
Distribució
del domini
.cat

Augmenta la presència del domini .cat al món

Ja hi ha 107 països al món des d’on s’han registrat dominis .cat, a diferència dels 102 que hi havia l’any passat. Aquesta dada posa de manifest dues conclusions: Més diversificació del domini .cat arreu del món i menys dependència de l’Estat Espanyol.

Pel que fa al rànquing entre països, enguany hi ha hagut un canvi de posició entre França i Alemanya, essent aquest últim el segon país amb més nombre de dominis .cat. Pel darrera el segueix França, que passa de la segona a la tercera posició.

La resta de països també han augmentat el nombre de dominis registrats, excepte França i Andorra, que descendeixen lleugerament.

2021
Geolocalització
als Països
Catalans

Màxims històrics a les Illes Balears i el País Valencià

La comparativa amb l’any 2020 és molt optimista, ja que excepte a Andorra, el domini .cat manté o augmenta la seva presència als Països Catalans. Cal destacar la pujada a Illes Balears i el País Valencià, que assoleixen els seus màxims històrics.

Per la seva banda, Catalunya ha aconseguit el millor resultat en nombre de registres des del 2017. Respecte a l’any passat, també pugen el nombre de dominis a la Catalunya Nord i Franja de Ponent.

2021
Catalunya
Informació per comarques

Catalunya assoleix els seus millors resultats des de 2017

El .cat continua la seva tendència positiva a Catalunya, i creix en 39 de les 42 comarques.

El Barcelonès, el Vallès Occidental i el Gironès segueixen sent les 3 comarques que lideren el rànquing del nombre de registres. Tot i així, el Barcelonès perd pes respecte l’any passat.

Si ens centrem en l’antiguitat dels dominis registrats a Catalunya, s’observa que l’Alta Ribagorça és la comarca amb un percentatge més alt d’antiguitat, assolint una mitjana entre els més nous i els més antics de 6,83 anys.

2021
País Valencià
Informació per comarques

El domini .cat guanya pes al País Valencià

Gairebé la totalitat del territori valencià té representació del domini .cat. Fins al 2020, hi havia quatre comarques que no tenien registrat cap domini .cat. L’any 2021 només en són dues.

Si mirem l’antiguitat del parc de dominis, veiem que baixa. Això vol dir que han augmentat el nombre de dominis de nova creació respecte als antics, fent que disminueixi la mitjana d’edat dels dominis registrats actualment.

2021
Catalunya Nord
Informació per comarques

El .cat està present a tots els territoris de parla catalana de la Catalunya Nord

A la Catalunya Nord, el .cat continua creixent en gairebé totes les comarques, excepte el Rosselló.

Si mirem l’antiguitat, el parc de dominis rejoveneix. Això és un bon senyal de dinamisme. El domini registrat més antic és terra-nostra.cat.

2021
Balears
Informació per comarques

Les Illes Balears aconsegueixen el nombre més alt de dominis registrats fins el moment

Confirmant la tendència a l’alça dels darrers anys, el parc de .cat a les Illes ha crescut en 239 dominis, el seu màxim històric. Mallorca és l’illa on es concentren més del 90% d’aquests dominis, seguida per Menorca i Eivissa.

2021
Franja de Ponent
Informació per comarques

A la Franja de Ponent, augmenta lleugerament el parc de dominis

Tot i que veiem que el .cat creix en general, el domini manté una tendència a la baixa al Baix Cinca i la Ribagorça. És a Matarranya i La Llitera que augmenten els registres de dominis en comparació amb l’any anterior.

2021
L'Alguer
Informació per comarques

La ciutat de l’Alguer manté el nombre de dominis

A part de mantenir els dominis amb .cat, l’Alguer també rejoveneix l’edat d’aquests. Aquesta dada indica que en el parc de dominis prioritzen els nous en comptes dels antics.

El domini registrat amb més antiguitat és el de l’Obra Cultural de l’Alguer (obracultural.cat).

2021
Taxa de
renovació

La taxa de renovació del domini .cat és la millor dels darrers 10 anys

Després d’una lleugera baixada el 2020, enguany la taxa de renovació de dominis ha augmentat fins a un 86,31%, el màxim percentatge des del 2010. Aquesta taxa supera altres dominis territorials com el .uk o el .eu, que està en un 79,20% i un 85,60% respectivament.

2021
Densitat
d'informació

El .cat continua sent dels dominis que té més densitat d’informació a la xarxa

La densitat d’informació d’un domini representa el total de resultats que apareixen en el cercador quan busquem un domini. Que hi hagi una major densitat significa que podem trobar més informació a Internet amb aquest domini. Enguany el .cat ha baixat a la segona posició, superat només pel .link. Tot i així, encara continua tenint una important densitat de continguts indexats a la xarxa.

2021
Activitats

Llegenda:
Programes de capacitació i alfabetització digital per fomentar la llengua i promocionar la cultura catalana a la xarxa

Creem projectes que acompanyen a les persones en el seu aprenentatge digital i oferim les eines necessàries per resoldre les seves necessitats a la xarxa.

Per aconseguir-ho, durant el 2021 hem programat més de 100 activitats fundacionals repartides per 184 poblacions.

Posa el mòbil en horitzontal per una millor experiència de l'Observatori.